วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ภาพวัฒนธรรมไทย






















วัฒนธรรมภาคเหนือ




















วัฒนธรรมภาคอีสาน






















วัฒนธรรมภาคกลาง





















วัฒนธรรมภาคใต้

1 ความคิดเห็น:

  1. ละเอียดมากขอบคุณสำหรับข้อมูลทำรายงานส่งอาจารย์ได้สบายเลย

    ตอบลบ